DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Engin Umut Akkaya
"Bilim ve Bilimsel Başarının Değerlendirilmesi"

Prof. Dr. Engin Umut Akkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra,  yüksek lisans (1986) ve doktora (1989) derecelerini Ohio State University'de (Columbus, Ohio, A.B.D.) almıştır. Ohio State University (1989-1991)  ve University of Maryland Tıp Fakültesi'nde(1991-1994) doktora sonrası araştırmalarda bulunduktan sonra, 1994 yılı sonunda Türkiye'ye dönmüş,  ve ODTÜ Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır.  2007 yılından bu yana, Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü ve UNAM'da çalışmaktadır.  Prof. Akkaya'nın araştırma ilgisi, bilgi işleyen terapötik ajanlar, fotodinamik kanser tedavisinin geliştirilmesi, fotoduyarlaştırıcı tasarımı, moleküler mantık, kontrollü singlet oksijen salımı alanlarındadır.  Türkiye'deki çeşitli kurumların, en prestijli ödüllerini almıştır; Parlar Vakfı Bilim Ödülü (2005), TÜBİTAK Bilim Ödülü (2009), Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü (2016), TEB-Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü (2017), TÜSEB-Aziz Sancar Bilim Ödülü (2017) bunlar arasındadır. Türkiye Bilimler Akademisi asli üyeliğinden 2011 yılında istifa etmiş, ve Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiştir.  2014 yılında, Kraliyet Kimya Topluluğu (Royal Society of Chemistry, U.K.) tarafından  Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC) ünvanı verilmiştir. Journal of the American Chemical Society ve Angewandte Chemie gibi en prestijli Kimya dergilerinde yayınları vardır. Prof. Akkaya'nın farklı çalışmaları, her iki dergide de kapak olarak seçilmiştir.  Son yıllardaki ilgi alanlarından biri de, h-indeksi, atıf, ve sair sayılara bağlı başarı algısının, ve özellikle sıralamaların yanıltıcılığı konusudur.   Scopus veri tabanına göre, 7600 atıf alan 108 makalesi vardır, h-indeks değeri 48’dir.

Prof. Dr. Reşat Apak
"Antioksidanların ve enerjetik bileşiklerin tayini için optik algılayıcı/nanoprob tasarımının esasları"

Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı; 1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İ. Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı (1990-…) ve İ. Ü. Rektörlüğü’ne bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-GAAM) müdürüdür.

Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İ.Ü. Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetti. Halen IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği Analitik Kimya Alanı’nda (IUPAC Division V) Türkiye temsilcisidir. İkiyüz yirmisekiz (228) adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 10’u uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 700 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Antioksidan tayinleri ile ilgili olarak editörlük yaptığı bir İngilizce kitabı da Wiley Yayınevi’nden Şubat 2018 içinde basılmıştır. Yayınlarına uluslararası bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen  dergilerde (Temmuz 2018 itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre aldığı  atıf sayısı 6703 (özatıf dışı 5833)’dür ve h-indeks değeri 40’dır. Meslek alanının en yüksek etki faktörlü özgün araştırma makalesi dergisi olan ACS: Analytical Chemistry’de 7 makalesi yayınlanmıştır.

Analitik Kimya’nın çok çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı − Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 1 Haz. 2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır. Türkiye’nin en büyük bilimsel ödülü olan “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ‘Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle 2017 yılında Prof. Apak’a verilmiştir. İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu’nca kimya alanında çığır açmış buluşları olan bilim adamlarına verilen “danışman üyelik” (Royal Society of Chemistry: RSC-Fellow Member) statüsünü 27 Temmuz 2018’de kazanmıştır ve üyelik sertifikası kendisine ‘keynote speaker’ olarak davetli bulunduğu 7. EuCheMS Kimya Kongresi’nde (26-30 Ağustos 2018, Liverpool-İngiltere) RSC yetkilileri tarafından verilmiştir.  

İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi adresi: http://aves.istanbul.edu.tr/rapak/
Google Akademik Profil adresi:
https://scholar.google.com.tr/citations?user=A3TMgJoAAAAJ&hl=tr
TÜBİTAK’ça hazırlanan ve Prof. Apak’ı ödül almaya götüren buluşların özetlendiği ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 28.12.2017 günü Külliye’de yapılan ödül töreninden kesitler içeren youtube video kaydı linki aşağıdadır:

https://www.youtube.com/watch?v=RpNtzEUQULM


Prof. Dr. Namık Kemal Aras
"Nükleer Enerjinin Gelişiminde Kimyacıların Rolü"

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümünü bitiren Prof. Aras, 1959'da Türkiye'nin ilk NATO yurt dışı doktora kursiyeri olarak Massachusetts Institute of Technology, MIT'de "atom çekirdeğinin bölünmesi sırasında çıkan ürünlerin ulaşma uzaklıkları ve enerjileri" konusunda doktora çalışmalarını 1963 yılında tamamladı. 1966 yılında ODTÜ'ne yardımcı doçent olarak göreve başlayan Dr. Aras, 1968 de Doçent, 1973 yılında da profesör oldu. Üniversitede bulunduğu yıllar sırasında Rektör yardımcılığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Kimya  Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Üniversitedeki çalışmaları yanında 1978-79 da Ankara Nükleer Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 1982-85 yıllarında da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan yardımcılığı ve Başkan vekilliği görevlerini üstlendi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun çeşitli Gruplarında Grup üyeliği görevlerini yaptı. Yurt içinde yürüttüğü çalışmalar yanında, 1964-66'da Oak Ridge Milli Laboratuvarında, 1971-73 ve 1979-82 de Maryland Üniversitesinde, 1992-93 de MIT’de, ayrıca kısa süreli olarak Belçika, Mainz Üniversitesinde bir sömestr, Danimarka, 1989 ve 1990 yıllarında birer sömestr Tayvan ve Ürdün Üniversitelerinde araştırmalar yaptı ve dersler verdi. Prof. Aras bu çalışmalarını özellikle yurt dışı tanınmış dergilerde 100'denfazla özgün makaleler halinde yayınladı ve 160 yurt dışı konferanslarda sundu, çalışmalarına 1500'e yakın atıfta bulunuldu. Royal Society of Chemistry tarafından Yavuz Ataman'la ortak olarak yazdıkları " Trace Element Analysis of Food and Diet" kitabı 2006 yılında yayınlandı. Prof. Dr. Aras bilimsel çalışmaları ve eserleri ile                                                                           
-1984'te TÜBİTAK Bilim Ödülüne,
-1992 de Türk Kimya Derneği Bilim ödülü ve şeref üyeliğine,
-1996'da Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğine
-1998' de Türkiye Bilimler Akademisi Konsey Üyeliğine
-2000'de Asya Bilimler Akademileri Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş
-2004 yılından beri de Asya Bilimler Akademileri Birliği Genel Sekreterliği
-2012 Asya Bilimler Akademileri Birliği Başkan yardımcısı

Prof. Aras'ın 60 yıllık bilimsel hayatının çoğu nükleer konularda temel ve uygulamalı araştırmalarla geçmiş, 2 tane yeni radyo izotop keşfetmiş, onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez yürütücülüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Çulha
"Gen düzenleme için DNA nanoteknolojisi"

Prof. Mustafa ÇULHA doktora derecesini 2002 yılında Tenessee-Knoxville Üniversitesi'nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarına 2002-2003 yılları arasında " Oak Ridge National Laboratuvarlarında" devam etmiş ve "Schering-Plough Corporation, NJ"ye araştırmacı olarak katılmıştır. Daha sonra 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümüne kabul edilmiş olup, şu an hala araştırma ve eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi'nde devam etmektedir. Araştırma alanları kimya, tıp, malzeme bilimi, fotonik bilimi, nanobilim ve nanoteknoloji gibi birçok alanı kapsamaktadır. Hakemli uluslararası dergilerde 100'den fazla makalesi, birçok kitap bölümü ve analitik, biyoanalitik kimya ve nanoteknoloji alanlarında patentleri bulunmaktadır. Ayrıca "Journal of Nanotechnology" dergisi "Surface-enhanced Raman Scattering" özel sayısının, " Nanobiotechnology of Journal of Nanoparticle Research" dergisi "NanoBio" özel sayısının ve "Analytical and Bioanalytical Chemistry" dergisi "NanoSpectroscopy" özel sayısının editörlüğünü yapmıştır.  Ayrıca "Applied Spectroscopy" ve "Journal of Molecular Structure" dergilerinin yayın kurulunda bulunmaktadır.


Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan
"Nanomalzemelere Dayalı Elektrokimyasal Biyosensörlerin Nükleik Asit Analizlerine Yönelik Uygulamaları "

Arzum Erdem Gürsan, 1993 yılında Ege Üniversitesi,  Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisans derecesini, 2000 yılında doktora derecesini aynı fakültede Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2000-2003 yılları arasında yardımcı doçent olarak, 2003-2009 yılları arasında doçent olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda çalıştı. Halen 2009 yılından bu yana aynı anabilim dalında Profesör olarak çalışmaktadır.

Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Üstün yetenekli genç bilim insanları ödüllendirme programı kapsamında, “TÜBA-Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2006 yılında  Fen Bilimleri Kimya alanında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve 2015 yılında Sağlık Bilimleri alanında “TÜBİTAK Bilim Ödülü”nün sahibi oldu. 2007 yılında TÜBA Asosiye üyesi ve 2016 yılında TÜBA Asli üyesi seçildi. Ayrıca, 2017 yılında Asya Bilim Akademileri Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA)'nin  "Bilim ve Mühendislikte Kadın (Women in Science and Engineering-WISE) Komitesi"ne  “Üye” seçildi.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın SCI/SCI-E kapsamında yer alan uluslarası indeksli hakemli dergilerde 130’dan fazla makalesi bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası toplantı ve konferanslarda 20’den fazla davetli bildirisi, 10 adet kitap bölümü ve 3 adet derlemesi bulunmaktadır. Güncel Web of Science (WoS) kayıtlarına göre, başkaları tarafından yayınlarına yapılmış 3286 atıfı mevcut olup, h-indeksi  34 dür.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın ilaç, enzim ve nükleik asitlere dayalı olan elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanında birçok ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı çalışmaları/projeleri bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarını "İlaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit hibridizasyonu ve biyobelirteçlerin tayinine yönelik "kullan-at” prensibi ile çalışan yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin tekli ve çoklu ölçüme dayalı geliştirilmesi ve uygulamaları"  konularında yürüten Prof. Arzum Erdem Gürsan, çalışmalarında manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve grafene dayalı nanomalzemeler, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller, dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere  dayalı elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Farklı analitlerin çevre, gıda, ve sağlık alanında tayinine yönelik elektrokimyasal sensör entegre edilmiş analitik sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Timur Erk
"Türk Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Açığının Azaltılması"

1944 İstanbul doğumlu olan Timur Erk, Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Kimya Yüksek Mühendisliği öğrenimi gördü.1971 yılından beri ana kimya sektöründe sanayici olarak hizmet veren Timur Erk, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve yıllardır dernek yönetiminde aktif olarak katkıda bulundu. 23 Şubat 2000 tarihinde başkan seçilene kadar 8 sene başkan vekilliği yaptı. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanlığı haricinde TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanlığı’nı ve Kimya sektör platformu eş başkanlığını sürdürmektedir.

1977 yılından bu yana Yeşilyurt Lions Kulübü’nün kurucu üyesi olan Timur Erk, 1993/94 dönemindeki 118 E Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni oldu. Timur Erk, 1996/1997 yıllarında Türkiye Lions Kulüpleri Birliği Konsey Başkanlığını yaptı.

Timur Erk, halen Türk Böbrek Vakfı Kurucusu ve Genel Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Onursal Başkanı ve Türk Kalp Vakfı Geçmiş Dönem Başkanı, Türkiye Sektörel Dernekler Federasyonu – SEDEFED Geçmiş Dönem Başkanı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı – TÜSEV Eski Başkan Vekili ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.

Timur Erk ayrıca Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı olarak Avrupa Kimya Sanayi Konseyi – CEFIC-AFEM Yönetim Kurulu Üyesidir ve Türk Böbrek Vakfı’nın başkanı olarak Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu – IFKF’in 2011-2013 yılları arasında dönem başkanlığını yürütmüştür.

Timur Erk evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
"Gut ve Kireçlenmeye karşı Platanus anatolias"

Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU 1949 yılında Safranbolu’da doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet Mühendislik Akademisi Kimya Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra 1982 yılında Avusturya Graz Teknik Üniversitesi Fizikokimya enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı Üniversitenin Mikrobiyoloji Biyoteknoloji enstitüsünde 1983-1986 yıllarında asistan olarak çalıştı. 1987 yılında doçent unvanını alan Saraçoğlu, Karl Franzes Üniversitesi’nde 1987-1994 arasında çalıştı. 1994 yılında da profesör unvanını alarak, 1995-1999 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi’nde de profesör olarak çalıştı.

Dünyaca ünlü AVL Research Center’da (AVL Araştırma Merkezi) Metabolit Sensörler konusunda araştırmacı ve yönetici olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Saraçoğlu, Karl Franzes Üniversitesi’nde ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde bulunduğu süre zarfında uluslararası yayınlanmış birçok makale ve patenti yer almaktadır.

Türkiye’de 1986 yılında LAB’lı1 deterjanlara geçişin öncülüğünü de yapan Saraçoğlu, 1999 yılında televizyonda ilk kez brokoli kürünü açıkladı. 2010 yılında Ankara’da dünyanın 3.  Büyük Tohum Gen Bankası ve yine aynı yıl Türkiye’nin ilk Resmi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Laboratuvarı’nın açılmasında etkin rol oynadı. Birçok üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu laboratuvarda araştırmalarını sürdürmektedir.

Hastalıkların kimyasına karşı, bitkilerin kimyasının çözüm olacağını geliştirdiği bilimsel yöntemler ile açıklayan Saraçoğlu bu anlamda hastalıklara karşı “KÜR” kavramını tüm dünyaya tanıtan ve sunan ilk kişi unvanını taşımaktadır. Saraçoğlu, havucun migrene, brokolinin prostatit ve her iki kadından birinde bulunan fibrokistlere karşı tedavi edici özelliğini, lavantanın hepatit B ve C’ ye, çınar yaprağının kireçlenmeye, soğanın yumurtalık kistlerine ve enopoz şikayetlerine karşı etkileri gibi yüz ellinin üzerinde bitkisel kür geliştirerek tüm dünyaya araştırmalarını duyurdu.

Saraçoğlu, “Bitki Kimyası” konularında üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Tıp Fakültelerinde Bitkisel Tedavi dersleri ve konferansları vermektedir. Bitkilerdeki Sağlık Mucizesi, Tıbbi bitkiler ve Bitkisel Sağlık Rehberi, Tıbbi Bitkiler Rehberi, Bitkisel Kürler Rehberi ve Bitkisel Sağlık Rehberi kitaplarını yazdı.
Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini 48 yılı aşkın süredir çalışmakta olan Saraçoğlu, geliştirdiği önleyici ve koruyucu doğal kürlerle uluslararası birçok kitapta kaynak olarak gösterilmekte ve yurt dışındaki köklü üniversiteler araştırmalarında Saraçoğlu’nun çalışmalarını referans almaktadırlar.

1LAB:Lineer-alkil-benzen sülfonat

Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi
"Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 Recycling "

Linzer Institut für organische Solarzellen (LIOS)
Physikalische Chemie
Johannes Kepler Universität Linz
Altenbergerstrasse 69, A-4040 Linz
AUSTRIA

Ordinaryüs Profesör Sarıçiftçi, Linz Johannes Kepler Üniversitesi’nin, Linz Organik Güneş Pilleri (LIOS) Enstitüsü’nün kurucu direktörüdür. Fizik doktorasını Viyana Üniversitesi’nde 1989’da tamamlamıştır. Stuttgart Üniversitesi’nde 2 yıl doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra, Nobel ödüllü Prof. Alan J. HEEGER ile çalışmak üzere Santa Barbara California Üniversitesinde “Polymers and Organic Solids” enstitüsüne katılmıştır. Yarı iletken ve metalik polimerlerde foto indüklenme, manyetik rezonans ve taşınma fenomenleri üzerine çalışmaları olmuştur. Sarıçiftçi konjüge polimer ve fulleren temelli yığın heteroeklemli güneş pillerinin mucididir. Kendisinin 600’den fazla yayını ve 50.000’nin üstünde atıfı bulunmakta olup, H sayısı 91’dir.  Sarıçiftçi 8 kitap yazmış, akademide ve sanayide çalışan birçok bilim insanı yetiştirmiştir. Ayrıca optoelektronik alanında 7 spin-off şirketin kurucusudur. TÜBİTAK Bilim Ödülü (2006),  Avusturya yılın bilim insanı ödülü  (2008), Linz şehri insanlık nişanı (2009), Viyana’da Kardinal Bilim Ödülü  (2010) ve Avusturya’nın en saygın bilim ödülü olan Wittgenstein Ödülü’nün (2012) sahibidir. Kendisi Royal Society of Chemistry (FRSC), SPIE, American Chemical Society, Materials Research Society, Austrian Chemical Society, Austrian Physical Society gibi birçok topluluğun üyesidir. Avusturya Bilimler Akademisi’ne kalıcı üye olarak seçilmiştir. Sarıçiftçi 2011 yılında Finlandiya Abo Akademisi, 2012 yılında Romanya’daki Bükreş Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanıyla ödüllendirilmiştir. 2015 yılında Türkiye Bilim akademisi tarafından TÜBA bilim ödülüne layık görülmüş ve 2017 yılında Türkiye bilim akademisine üye olarak seçilmiştir.

Prof. Dr. Şefik Süzer
"Sıvı-Katı ve Katı-Katı ara-Yüzeylerdeki Elektriksel Potansiyel Oluşumlarının Kimyasal bir Analiz Yöntemi ile incelenmesi"

1970 yılında ODTÜ Kimya Bölümünden Lisans ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley den de 1976 yılında Doktora derecesini almıştır. Daha sonra 1 yıl Sidney Üniversitesinde (Avusturalya) ve 2 yıl da  Frieburg Üniversitesi (Almanya) da Doktorasonrası çalışmalar yaptıktan sonra 1979 yılında ODTÜ ve 1992 yılından sonra da Bilkent Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırr. ABD nin Virginia (1985-87), Michigan (2000-01) ve Delaware (2007) Üniversitelerinde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Alexander-von-Humboldt ve Fulbright Araştırma bursları, TÜBİTAK Teşvik (1981) ve Bilim (1990) ödüllerini almış olup, 1990-1992 yıllarında TÜBİTAK Temel Bilimler Grubu Sekreteri, 2000-08 yılları arasında da Bilm Kurulu Üyesi olarak görev almış, 1993 te TUBA Asli ve 1994 te Türkiye Kimya Derneği Şeref Üyeliğine, 2010 yılında da Amerikan Vakum Derneğine Fellow seçilmiştir. Uzun zamandır “TÜBİTAK-Kimya” ve Chimica Acta Turcica dergilerinin ve Elsevier tarafından yayınlanan “Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena” dergisinin Bilim Kurulu Üyesi olarak, 1980-90 arasında ve 2008-bugünedek görev almıştır. “Applied Surface Science (Elsevier)” dergisinde 2010-2013 yılları ararsında Editör ve bugünedek te Bilim Kurulu Üyesi, ayrıca “Surface Science Reports (Elsevier)”, ve “Scientific Reports (Nature-Wiley)” dergilerin de hem Bilim Kurulu Üyesi hem de Editör olarak halen görev yapmaktadır. Prof. Süzer ve grubu Yüzey Spektroskopisi ve Yüzey Kimyası konularında araştırmalar yürütmekte olup, son yıllarda geliştirdikleri bir teknik ile çeşitli malzemelere veya aygıtlara voltaj (d.c. veya a.c.) uygulayarak onları gerçek çalışma koşullarında X-Işınları Fotoelektron (XPS) spektroskopisi ile incelenmesini sağlayan çalışmaları “Operando-XPS” oldukça dikkat çekmektedir.

Professor Anthony P F Turner
"Biosensors: essential sources of molecular information"

Profesör Anthony denince akla biyosensör gelmektedir. Kendisi 2010 yılında biyosensör ve biyoelektronik merkezi oluşturmak için İsveç’te bulunan Linköping Üniversitesi’nin bünyesinde yer almıştır. 35 senelik akademik kariyeri, Birleşik Krallık’taki Cranfield Üniversitesi’nde rektör ve biyoteknoloji departmanında ordinaryüs profesör olarak sonlanmıştır. Şu anda, kendisi Cranfield ve Linköping Üniversitelerinde onursal profesör olmakla birlikte Linköping Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak görev almaktadır. Malmö Üniversitesi’nde “Sensor Realisation Centre” adlı kuruluşu, Skåne Innovation adlı şirketle yaptığı iş birliği sonucunda kurmuştur. Şuan Malmö Üniversitesi’nde misafir profeör pozisyonunda yarı zamanlı çalışıyor olmasının yanında, birinde yönetim kurulu başkanı olmak üzere iki farklı şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır.

Ukrayna’nın en yüksek akademik ödülü olan “Vernadsky Gold Medal” ödülüne 2016 yılında Ulusal Bilimler Akademisi tarafından layık görülmüştür. Aynı yıl içerisinde Avrupa Biyokimya topluluğu tarafından “Datta Medal” ile ödüllendirilmiştir. 2013 yılında “Royal Swedish Academy of Engineering Sciences” ve 1996 yılında “UK Royal Society of Chemistry” adlı topluluklara katılmıştır. 2011 yılında analitik bilimler alanında “Theophilus Redwood” ödülünü almıştır. Yüksek katkılarından dolayı 2011 yılında Kent Üniversitesi’nden yüksek Doktora ve 2008 yılında Bedfordshire Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanlarını almıştır. 2006 yılında glikoz sensörleri, çevre sensörleri ve sentetik molekülleri tanıma hakkındaki çalışmaları nedeniyle “Foreign Associate of the USA National Academy of Engineering” adlı topluluğa seçilmiştir. Birleşik Krallık, İtalya, Kore, Japonya ve Çin gibi çeşitli ülkelerde ziyaretçi profesör olarak görev yapan Antony Turner, biyosensör ve biyomimetik sensörler alanında 750’den fazla yayın, patent sahibidir. Diyabet hastalığı için kullanılan ticari glikoz sensörlerini geliştirmede çok önemli roller almıştır. Biyosensörler hakkındaki ilk ders kitabını 1987 yılında çıkartmıştır ve bu alanda yayın yapan dergilerde baş editörlük yapmıştır, Biosensors & Bioelectronics (Elsevier).  H-indexi 76’dır. 1990 yılında kurulan “World Congress on Biosensors” ün başkanlığını yapmıştır.

anthony.turner@liu.se
https://liu.se/en/employee/anttu13
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Turner_(scientist)
http://scholar.google.co.uk/citations?user=SfilpLAAAAAJ&hl=enProf. Dr. Yusuf Yağcı
"Işık ve Polimerler"

Prof.Dr.Yusuf Yağcı 1952 yılında Mustafakemalpaşa’da doğdu. İlkokulu Öğretmen Davut ilkokulunda ve Liseyi Bursa Erkek lisesinde tamamladı. 1974 yılında İ.D.M.M.A Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu Kimya Bölümü'nü bitirdi. Liverpol Üniversitesi Kimya Bölümünden Polimer Kimyası dalında 1977 yılında Y.Lisans diploması aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla sürdürdüğü Doktora çalışmalarını 1979 yılında aynı üniversitede tamamladı. 1980 yılında Araştırma Görevlisi olarak katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1983 yılında Y.Doçent, 1984 yılında Doçent ve 1989 yılında Profesör oldu.

Prof.Yağcı 1986 yılında Alexander-von-Humboldt Vakfı Bursunu kazanarak Hahn-Meitner-Institute Berlin’de araştırmalar yaptı. Ayrıca, değişik zamanlarda Tokyo Institute of Technology (1995), Toyohashi Technology University (2002, 2004), Munich Technical Univeristy (2004), Max Planck Institute, Berlin (2011) gibi kurumlarda misafir profesör olarak kısa sureli araştırmalar yapmıştır.

Tübitak Teşvik Ödülü (1989), Tubitak Bilim Ödülü (1994), Elsevier Scopus Award (2007), Japan Polymer Society International Award (2008), Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü (2008), Organization of Islamic Cooperation (OIC) COMSTEC International Chemistry Award (2011), ve Mustafa Parlar Vakfı Onur Ödülü (2013), OIC Science & Technology Award (2017) Royal Society of Chemistry Fellow (FRSC) (2017) gibi birçok ödülün sahibi olan Prof.Yağcı Türkiye Kimya Derneği Şeref Üyesidir. (2002). Prof. Yağcı 2018 Mayıs ayında Belgian Polymer Group, International Polymer Chemistry ödülünü alacaktır. Dr. Yağcı halen IUPAC Polymer Division seçilmiş üyesidir.

Prof.Dr.Yusuf Yağcı “IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization” (1995), “IUPAC International Symposium on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering” (2005 ve 2011), “NATO Advanced Study Institute on New Smart Materials via Metal Mediated Macromolecular Engineering: from Complex to Nano Structures” (2008) ve “Baekeland. 2nd International Symposium on Thermosets” (2009), IUPAC World Polymer Congress (2016) adlı uluslararası toplantıları Türkiye’de düzenlemiş ve Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca, önemli bir bölümü çağrılı konuşma olmak üzere uluslararası toplantılarda 350 ve ulusal toplantılarda 180 sunum yapmıştır. Birçok uluslarası toplantılının da bilim komitelerinde görev almış ve Dünya’nın değişik Üniversitelerinde seminerler vermiştir.

 ‘Macromolecular Reports’ ve “Designed Monomers & Polymers” adlı dergilerin Baş Editörlüğünü ve ‘Polymer Bulletin’, ‘Progress in Polymer Science’  “Polymer International”, “Macromolecular Chemistry & Physics”, Macromolecular Rapid Communications”, “Polymer”, ‘Turkish Journal of Chemistry’ “e-Polymers”, “Polimery”, “Royal Society, Polymer Chemistry” ve Macromolecules dergilerinin Editorial Board Üyeliğini görevlerinde bulunan Dr. Yağcı, 5 ulusulararası kitabın yazarı veya editorü olmuştur. Uluslararası kitaplarda 44 bölüm yazmıştır. 10 patentin de sahibidir.Prof. Dr.Yusuf Yağcı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grup Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

106 Adet Y.Lisans ve Doktora Tezi yöneten Prof. Yusuf Yağcı’nın 600’ün üzerinde uluslararası bilimsel makalesine 17.000 (Google 22000) atıf yapılmış olup H sayısı 63  (Google 68) dir.