POSTERLER

PP-013

Safran ve Samanlı Deltalarındaki Mikrobiyolojik Aktivitenin Fizikokimyasal Parametrelere Etkisi
Oya Irmak Şahin, Ferdi Ozan, Nergiz Kanmaz, Umay Çınarlı, Jülide Hızal

PP-018

Deniz Suyunda Ağir Metallerin Su Ve Sediman Fazindaki Dağiliminin İncelenmesi
Nergiz Kanmaz, Ferdi Ozan, Oya Irmak Şahin, Caner Güven, Jülide Hızal

PP-019

Yüzey Sularında Nitrit Ve Nitrat Oluşumuna Cu(Iı) Katyonlarının Etkisi
Ferdi Ozan, Nergiz Kanmaz, Oya Irmak Şahin, Mehmet Acar, Jülide Hızal

PP-025

Organik Işık Yayan Diyot (OLED) Uygulama Alanlarına Yönelik Yeni Tip Ir (III) Kompleksleri
Tuğçe Akbal, Metin Özer, Şebnem Kanmaz, Melike Ertem

PP-027

Yeni Tip Azo Boyar Madde Sentezi ve Karakterizasyonu
Melike Ertem, Tuğçe Akbal, Şebnem Kanmaz, Metin Özer, Emrah Çakmakçı

PP-029

Yeni Tip Ir (III) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Şebnem Kanmaz, Tuğçe Akbal, Melike Ertem, Metin Özer, Emrah Çakmakçı

PP-030

Çözünür , Yeni Diketopirolopirol Türevi Fotosensörlerin Sentezi ve Floresans Özelliklerinin Belirlenmesi
Sevil Türkçen, Haluk Dinçalp, Gözde Murat Saltan

PP-033

Meyan kökü (G. Glabra) ekstrelerinin antioksidan, anti-asetilkolinesteraz ve anti-bütirilkolinesteraz özelliklerinin araştırılması
Duygu Aktaş, Ece İskit, Özkan Danış

PP-034

Meyan kökü (G. glabra) ekstrelerinin antioksidan, MAO-A ve MAO-B inhibe edici etkilerinin incelenmesi
Ece İskit, Duygu Aktaş, Özkan Danış

PP-036

Asetilkolinesterazın pirol içeren tiyol-en kürlenebilen filmlere immobilizasyonu
Ayşe Ogan, Khadija Khaled Ali, Serap Demir, Emrah Çakmakçı

PP-038

Nötralizasyon ve Yıkama Adımları Birleştirilip, Su ve Zamandan Tasarruf Elde Edilmesi İçin Yeni Bir Formülasyon Geliştirilmesi
Sevil Türkçen, Saliha Büşra Avşar

PP-039

De-protonasyon reaksiyonu ile “Bisiklik” yapıda fosfazenin oluşumu
Ceylan Mutlu Balcı, Serap Beşli̇, Fatma Yüksel, Christopher W. Allen

PP-044

Anorganik Ergimiş Tuz Tekniği ile Nano-Kristalin CoFeB2 Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları
Özge Balcı, Zerrin Altıntaş, Sina Khoshsima, Mehmet Somer

PP-046

Kaliks[4]pirol ile dekore edilmiş karbon nanotüp kullanılarak aseton buharı tanılanması
Samet Yuvayapan, Elif Baysak, Abdullah Aydoğan, Gürkan Hızal

PP-047

Tiyol-en Tepkimelerinin Bölgeseçici Halkalaşma Reaksiyonuna Hesapsal Bir Yaklaşım
Öykü Sinek, Volkan Fındık, Safiye Erdem

PP-048

Tiyil Radikali ve Alkenler Arasında Gerçekleşen Bölgeseçici Halkalaşma Reaksiyonuna Hesapsal Yaklaşım
Elif Mısra Sert, Volkan Fındık, Safiye Erdem

PP-052

Stokiyometri dışı tiyol-en polimerizasyonu ile self-assembly yönteminin buluşması
Hande Ti̇naz, Burak Eser, Emrah Çakmakçı

PP-056

Tiyol-in Reaksiyon Mekanizmalarının Teorik Olarak İncelenmesi
Betül Tuba Varınca, Volkan Fındık, Safiye Erdem

PP-057

Boyama Reçeteleri İçin Optimum Oranda Kimyasal Kullanılarak Çevreci Proses Geliştirilmesi
Saliha Büşra Avşar, Sevil Türkçen

PP-058

Bor Bileşenleri ile Formüle Edilmiş Stabil Alkali Ajan Formülasyonu ile Aplikasyon Geliştirilmesi
Saliha Büşra Avşar, Sevil Türkçen

PP-060

Hijyen Sektöründe Nonwoven (Tela) Uygulamaları İçin Botanik Katkı Maddelerinin Ekstraksiyon Ve Tespit Metodolojisinin Geliştirilmesi
Şebnem Kemaloğlu Doğan, Fatih M. Ergüney

PP-061

İyonik Sıvı -Sodyum Ditiyonit Kombinasyonuna Dayanan Yeni ve Çok Amaçlı Bir İndirgeme Ajanı Geliştirilmesi
Hüseyin Cem Kılıçlar, İbrahim Volkan Kumbaracı, Bünyamin Karagöz, Ece Tükenmez, Okan Sirkecioğlu

PP-065

Enzim ve Tri-Metoksi-Silil Propil EtilenDiAmin (TMSPDA) Konsantrasyonunun İmmobilizasyona Etkisi
Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir

PP-067

Asetil Salisilik Asit ile Modifiye Edilmiş Vinil Propiyonat-Ko-Maleik Anhidrit Polimerinden Kontrollü İlaç Salımının Florimetrik Yöntemle İncelenmesi
S. Beniz Gündüz, Yımaz Memiş, Ahmet Okudan, Şerife Civil

PP-077

Enzimatik Halka Açılması Polimerizasyonu ile Polipentadekalakton Homopolimerleri ve Poli(pentadekalakton-kaprolakton) Kopolimerlerinin Sentezi
Cansu Ülker, Yüksel Güvenilir

PP-080

Nanopartiküllerde Yaşayan GOx Enziminin Görüntülenmesi ve Ömrünün Belirlenmesi
Elvan Hasanoğlu Özkan, Nurşen Sarı

PP-092

VPiMAHS Terpolimerinin sentezi, 8HQ ile modifikasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi
Aydan Yılmaz, Tugay Köroğlu, Esma Kübra Kağan, Ahmet Okudan

PP-094

Heteroditopik kaliks[4]pirol kullanarak sıcaklığa ve kimyasal reaktiflere karşı duyarlı supramoleküler polimer eldesi
Samet Yuvayapan, Abdullah Aydoğan

PP-097

Timol sübstitüe oxo köprülü yeni Ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu ve Fotodinamik Terapi aktivitelerinin araştırılması
Rovshen Atajanov, Mahmut Durmuş, Zafer Odabaş

PP-104

Kateşol-içeren Flavonoid Kersetin′in Katyonik Yüzey Aktif Madde Varlığında Katodik Ön-işlem Görmüş Bor-katkılı Elmas Elektrot Üzerinde Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi: Elma Sularında Analitik Uygulaması
Abdullah Abdulwaheb Abdullah, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk

PP-105

Ranitidin′in Poli(dopamin) Modifiye Karbon Pasta Elektrotu Üzerinde Elektrokimyasal Yükseltgenmesi: Anyonik Yüzey Aktif Madde Varlığında Farmasötik ve Biyolojik Örneklerde Voltametrik Tayini
Pınar Talay Pınar, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk

PP-108

Görünür Bölge Fotobaşlatıcısı olarak Tiyoksantonyum Tuzu içeren Yük Transfer Kompleksleri
Kerem Kaya, Johannes Kreutzer, Yusuf Yağcı

PP-109

UV-Işınları ile Kürlenebilen Üretan Modifiye Selüloz Esaslı Oligomerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Hacer Ayşen Önen, Ozan Gazi Dehmen, Atilla Güngör, Zehra Yıldız

PP-112

Farklı Modifiye Aktif Karbon Adsorbentleri ile Toryum (IV) Adsorpsiyonu Değerlendirmeleri
Özlem Selçuk Zorer, Çiğdem Öter

PP-120

Kan Uyumlu Polisülfon Membran Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kevser Öztürk Yavuz, Umran Aydemir Sezer, Erhan Demirbaş, Serdar Sezer

PP-128

Lavanta yağı içeren mikrokapsül sentezi ve kağıt kaplamalarında kullanılması
Emine Arman Kandirmaz, Arif Özcan

PP-129

Farklı Morfolojik Özellikli ZnO Nanoyapılar ve Redoks İndikatörleri Esaslı Boya Duyarlı Güneş Pilleri Geliştirilmesi
Soner Çakar, Mahmut Özacar, Mahmut Özacar

PP-134

At Enjeksiyon Çözeltilerinde Yasaklı Madde Tayini
Şeyda Saraçoğlu

PP-135

Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Polar Smektik Fazları
Barış Sezgin, Hale Ocak

PP-136

OLED Uygulamaları İçin Trifenilamin ve Bor İçeren Alkilli Tiyenotiyofen Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Melis Ünal, Recep İşçi, Turan Öztürk

PP-137

Ülkemizde gerçekleştirilen Kimyasal Ölçümlerde Terim Birliği
Kevser Topal

PP-138

Fotodinamik Terapide Işığa Duyarlı Madde Olarak Multiflorosübstitüe Ftalosiyaninler: Hesapsal Bir Çalışma
Basak Koca, Saron Catak, Antonio Monari, Viktorya Aviyente

PP-139

Nanoceria ile Katalizlenen Fenton Benzeri Reaksiyon ile Hidroksil Radikali Üretimi ve Süpürülmesi
Birsen Demirata Ozturk, Gözde Mediha Kamer, Reva Bayraktar, Dilek Özyurt, Mustafa Reşat Apak

PP-140

Perovskite Uygulamaları İçin Donör-TT-Akseptör İçeren Tiyenotiyofen Türevli Materyallerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Gizem Küçükçakır, Recep İşçi, Turan Öztürk

PP-147

A3B Tipi Asimetrik Ftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu
Bahar Vural, Gülçin Ekineker, Meltem Göksel Şahin

PP-148

Farklı Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Kanatlı Borulu Bir Evaporatörün Matematiksel Modeli
Ebru Mançuhan, Sibel Titiz Sargut, Tutku Mutlu

PP-153

γ -Al2O3 Katkılanmış Sıvı Kristal Kompozit Malzemelerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Gürkan Karanlik, Hatice Hande Mert, Hale Ocak

PP-163

Timol ve türevleriyle azo köprüsü ile bağlı yeni Ftalosiyaninlerin sentezi ve spektral özelliklerinin incelenmesi
Rovshen Atajanov, Zafer Odabaş

PP-165

Yeni Tetrakis 4-(Difenil(piridin-4-il) Metoksil Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninler: Sentezi ve Elektrokimyası
Tuğçe Akbal, Gamze Sema Fındık, Erhan Şükrü Cengiz, Efe Baturhan Orman, Metin Özer, Bekir Salih, Ali Rıza Özkaya

PP-166

Yeni Tetrakis 4-(1-(Piridin-4-il) Etoksil Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninler: Sentezi ve Elektrokimyası
Betül Özdemir, Aleyna Çavuş, Tuğçe Akbal, Efe Baturhan Orman, Metin Özer, Bekir Salih, Ali Rıza Özkaya

PP-168

Antioksidan Gümüş Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kataliz Uygulamaları.
Muradiye Şahin, İlkay Hilal Gübbük

PP-175

Muz Şekilli Moleküllerde Kiral Mesofazlar
Aykun Özkonstanyan, Hale Ocak

PP-184

Geminal di-sübstitüe siklotrifosfazen türevlerinin 1,3-propandiol ile reaksiyonları
Duygu Palabıyık, Serap Beşli

PP-185

Geçiş Metali İçeren Elektroaktif Monomerlerin Sentezi: Tiyofen Sübstitüye Rutenyum(II) Bipiridil Kompleksleri
Hajar Sultanova, Neşe Güven, Barış Yücel, Pınar Çamurlu

PP-186

Rutenyum Kompleksi içeren 2,5-Ditiyenilpirol’ün Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Neşe Güven, Hajar Sultanova, Barış Yücel, Pınar Çamurlu

PP-188

Floresans Özellik Gösteren Halkalı Fosfazen Temelli Bileşiğin Sentezi ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi
Serkan Yeşilot, Süreyya Oğuz Tümay

PP-195

Yeni Furo[3,2-c]kumarin ve Furo[3,2-c]piran Bileşiklerinin Mikrodalga ile Sentezi
Emine Vildan Burgaz, Bahareh Noshadi, Mehtap Özgür

PP-199

Antibakteriyel Nanokompozit Kaplamaların İncelenmesi
Hatice Birtane, Buket Bozdağ, Ferhat Şen, Memet Vezir Kahraman

PP-201

Çiçek şekilli enzim-inorganik hibrit nano biyokatalizörlerin polimerleşme reaksiyonlarında kullanımı
Ersen Göktürk, Ertuğrul Şahmetlioğlu, Ersen Turaç

PP-204

Uranyum geri kazanımı için elektroeğirme yöntemiyle poliakrilonitril esaslı nanolif örtülerin hazırlanması
Sündüz Alemdar, Nursel Pekel Bayramgil

PP-207

Modifiye Karbon Nanotüp-Polisiloksan İçeren Organik-İnorganik Hibrit Kaplamalar
Burcu Oktay, Kübra İlgün, Nilhan Kayaman Apohan

PP-209

Asetilkolinesterazın UV ışınları ile sertleşen glisidil fonksiyonel polimer yüzeyine immobilizasyonu
Serap Demir, Ayli̇n Aygan, Emrah Çakmakcı

PP-227

Stirenik Blok Kopolimerlerdeki Diblok İçeriğinin Viskoelastik Özelliklere Etkisi
Ali Önen, Hasret Ece Sönmez, Işıl Yenice

PP-234

Centrifugeless Switchable-Polarity Solvent Liquid-Liquid Microextraction Followed by Direct Injection into HPLC For The Determination of Piperine in Black and White Pepper
Mais Al Nidawi, Malek Hassan, Usama Alshana

PP-235

Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in human milk by DLLME-HPLC
Soad Alsoul, Malek Hassan, Usama Alshana

PP-236

Reaktif boya gideriminde potansiyel bir biyosorban olarak DDTC ile modifiye edilmiş Symphoricarpus albus’ün kullanılması
İlknur Kara, Sibel Tunalı Akar, Tamer Akar, Adnan Özcan

PP-239

ABS Plastik üzerine krom kaplama kalınlık homojenliğinin geliştirilmesi
Zahide Öztaş Kaplan, Yener Usanmaz, Buket Gelmez

PP-243

Determination of parabens in pharmaceuticals and personal care products by DLLME-HPLC
Malek Hassan, Usama Alshana, Nusret Ertaş

PP-244

Antioksidant Varlığında Polipropilen Bazlı Nonwoven Malzemelerin Geri Dönüşümü ve İyileştirilmesi
Deniz Tunç Beyazıt, Fatih Mehmet Ergüney

PP-245

İnsülin-PEG Konjugatlarının Kütle Spektrometrik Analizi
Hande Akar, Öykü Ülkü, Mehmet Atakay, Bekir Salih

PP-247

Nitrovinil Aren Bileşiklerine Katılma Tepkimeleri Ve Katılma Ürünlerinin Kimyası
Aslı Eren, Seda Çınar, Canan Ünaleroğlu

PP-250

Reaktif Poliüretan Yapiştiricilar Sentezinde Ketonik Reçinelerin Etkilerinin Araştirilmasi
Nesrin Köken, Serdar Aydın

PP-254

Metalli ve metalsiz 2,9,16,23-tetrakloro-3,10,17,24-tetrakis-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)oksi)ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu
Zafer Odabaş, İlknur Baykal

PP-255

Solidification of floating organic drop microextraction of piperine from black and white pepper prior to its determination by HPLC
Ur Rahman Zia, Caleb Jude, Mais Al Nidawi, Usama Alshana

PP-257

Azo grubu ile halkaya bağlı 5,6,7,8-tetrahidronaftalenil türevi sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu
Zafer Odabaş, İlknur Baykal

PP-260

Determination of iron and cadmium in Mullus barbatus. L in Northern Cyprus By Graphite Furnace-Atomic Absorption Spectrometry.
Adeyinka Moshood Adegbenro, Alshana Usama, Hurmus Refiker

PP-262

MFI Örgü Yapısıdaki Geleneksel ve Mezoporöz Zeolitlerin Aktifliklerinin Mono-BenzilGliserit Sentezi ile Karşılaştırılması
Cansu Akyel, Volkan Şahin, Abdulkerim Karabakan

PP-263

Deniz Süngeri Örneklerinde GC-FID Yöntemi ile Majör Sterol Bileşenlerinin Tespitine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Ece Kök Yetimoğlu, İsmail Emir Akyıldız, Soner Çubuk

PP-272

İlaç taşıyıcı sistemler olarak manyetik Fe3O4 nanoparçacıkları içeren hibrit nano malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Serap Demir, Aslı Beyler Çiğil, Şeyma Tuna

PP-274

Floresans özellikli Boranil bileşikleri sentez, karakterizasyon ve biyotiyol sensörü olarak uygulamaları
Sibel Kaya, Ayşe Daut Özdemir

PP-275

Bor karbür tozu sentezinde farklı karbon kaynaklarının faz oluşumu ve mikroyapı üzerindeki etkisi
Kamil Kiraz, Özge Balcı, Özge Coşut, Tuğhan Akbaşak, Buğra Çiçek, Mehmet Suat Somer

PP-279

Çubuksu Sıvı Kristallerde Uç Zincirlerin Mesomorfik Davranışa Etkisi
Ceren Can, Hale Ocak

PP-281

Bazı Nonsteroidal Antiinflamatuar 2-(3H)-Benzoksazolon Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin (pKa) Spektrofotometrik Yöntem ile Belirlenmesi
Semra Altunterim, Hayati Celik, Melek Şi̇ri̇n Çeli̇k, Yusuf Mulazim, Banu Kesanlı

PP-282

Organik Moleküllerin İndirgenme Mekanizmalarının Aydınlatılmasında Polarografik Yaklaşım
Melek Şirin Çeli̇k, Hayati Celik

PP-283

Tetra-[bis(trimetilsilil)amin] sübstitüe metal ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu ve bazı fizikokimyasal ölçümlerinin incelenmesi.
Mücahit Özdemir, Bahattin Yalçın, Ümit Salan, Gamze Özgül Artuç, Begümhan Karapınar, Mustafa Bulut

PP-285

Etakrinik Asit Oxidazol Türevlerinin Glutatiyon S-transferaz İnhibisyonu Üzerine Moleküler Doking Çalışması
Volkan Fındık, Safiye Sağ Erdem

PP-287

Düşük Sıcaklıkta Kürlenecek Sistemler İçin Karışım Keton Peroksitlerin Geliştirilmesi
Zerrin Pandir, Demet Darcan Cinkaya, Anıl Bozok, Ender Dülger

PP-289

Yeni Piridin Türevi Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özellikleri
Şaziye Abdurrahmanoğlu, Efe Baturhan Orman, Ali Rıza Özkaya

PP-291

Yeni Ftalosiyanin Bileşikler ile  Pseudomonas aeruginosa'ya karşı Quorum Sensing İnhibisyonu
Suzan Abdurrahmanoğlu, Şazi̇ye Abdurrahmanoğlu, Barış Gökalsın, Nüzhet Cenk Sesal

PP-295

Demir(II) Ftalosiyanin Temelli Yeni Bir Demir(III)-Seçici PVC Membran Elektrot Geliştirilmesi
Tuğba Özer, İbrahim Işıldak

PP-298

Plastik Antikor Olarak Moleküler Baskılanmış Polimerler
Merve Yaşar, Fulya Dal Yöntem, Süleyman Serdar Alkanlı, Memet Vezir Kahraman, Handan Akçakaya, Zerrin Aktaş, Celal Güven, Mustafa Oral Öncül, Nilhan Kayaman Apohan

PP-299

Tosilat ve Dimetoksifenoksil Sübstitüe Yeni Tip Metalloftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu
Nilsu Esin, Şebnem Kanmaz, Melike Ertem, İrem Özbalak, Tuğçe Akbal, Metin Özer

PP-300

Yeni Bir Tosil-Dimetoksi Fenoksil Sübstitüe Demir (II) Merkezli Ftalosiyanin Kompleksi Sentez ve Karakterizasyonu
İrem Özbalak, Şebnem Kanmaz, Melike Ertem, Nilsu Esin, Tuğçe Akbal , Metin Özer

PP-302

Kanabinoidlerin Merkezi Sinir Sistemi Enzimlerine Bağlanma Afiniteleri: Moleküler Doking Hesapları
Celile Dervişoğlu

PP-303

Yeni tip karbamotiyonil ligand türevleri ve metal (NII) komplekslerinin sentezi: Süperkritik karbondioksit ortamında hidrojenasyon reaksiyonlarında katalitik aktivitelerinin incelenmesi
Gokturk Avsar, Derya Yüksel, Fatih Mehmet Emen, Abdulcemal Kaşdan, Nazım Özkaya, Seçil İzci, Ruken Esra Demirdöğen, Nevzat Külcü

PP-304

UV-VIS-NIR Spektroskopisinin Tekstil Yüzeylerinin Solar Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanımı
Kadriye Kutlay, Nejla Değirmenci, Besim Şen

PP-306

Polimer Jel Dozimetre Üretimi ve Karakterizasyonu
Betül Taşdelen

PP-307

Poli(vinil asetat) Lateksleri Üzerine Silikon Emülgatörlerin Etkileri
Ayfer Saraç, Duygu Gülşen

PP-308

Halosiklitol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
Nermin Şimşek Kuş, Esen Yıldız Bekfelavi

PP-309 Otomotiv Trim Parçalarında Nonwoven (Dokuma Olmayan Keçe) Uygulamaları
Hüseyin Atakan Aytaş