BİLİMSEL PROGRAM
5 Kasım 2018, Pazartesi
09.00-18.00 Kayıtlar
  SALON A
14.30-15.00 Açılış Konuşmaları
  Oturum Başkanı: Mustafa Çulha
15.00-15.40 Davetli Konuşmacı
Anthony P F Turner
"Biosensors: Essential Sources of Molecular Information"
15.40-16.20 Davetli Konuşmacı
Engin Umut Akkaya
"Bilim ve Bilimsel Başarının Değerlendirilmesi"
16.20-16.30 Çay-Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Ayşen Önen
16.30-17.10 Davetli Konuşmacı
Kadriye Arzum Erdem Gürsan
"Nanomalzemelere Dayalı Elektrokimyasal Biyosensörlerin Nükleik Asit Analizlerine Yönelik Uygulamaları"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Ayşen Önen   Oturum Başkanı: Serkan Yeşilot
17.10-17.25 S-171 - Fotovoltaik cam panellerine yönelik Antireflektif Kaplamaların Tasarım ve Karakterizasyonu
Refika Budakoğlu
17.10-17.25 S-088 - Yeni kiral bisiklik pirol türevlerinin sentezi
Nuriye Tuna Subaşı
17.30-17.45 S-124 - Enzimatik Halka Açılması Polimerizasyonu ile Polivalerolakton Sentezi ve Polimerizasyon Ortamlarının Reaksiyona Etkisinin İncelenmesi
Cansu Ülker
17.25-17.40 S-110 - Tiyenotiyofen Temelli Malzemelerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Recep İşçi
17.45-18.00 S-151 - Polianilin/Perlit Kompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektriksel Özellikleri
Mustafa Yavuz
17.40-17.55 S-241 - Sülfonik Asit Fonksiyonel Grubu İçeren Klinoptilolit'in Kamfen'in Dimerleşme Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin Araştırılması
Bensu Tavşanlı
18.00-18.15 S-251 - Kitosan- Polipirol Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Nesrin Köken
17.55-18.10 S-232 - Palladium-Catalyzed Stereo-Selective 1,2-Addition Reactions of γ,δ-Epoxy-α,β-unsaturated Esters with Organoborons (γ,δ-Epoksi-α,β-Doymamış Esterlerin Organoborlar ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri)
Yasemin Bilgi
 
6 Kasım 2018, Salı
08.00-18.00 Kayıtlar
  SALON A
  Oturum Başkanı: Yusuf Yağcı
09.00-09.40 Davetli Konuşmacı
Niyazi Serdar Sarıçiftçi
"Organic and Bio-organic Systems for Solar Energy Conversion and CO2 Recycling"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: M. Vezir Kahraman   Oturum Başkanı: Zühre Şentürk
09.40-10.00 BASF Firma Sunumu
Kimya 4.0

Konuşmacı: Dr. Selçuk Denizligil
(BASF Türkiye – Pazar Geliştirme Direktörü)
09.40-09.55 S-150 - Aksiyal Sübstitüe Silisyum Ftalosiyaninin Sentezi ve Fotofiziksel-Fotokimyasal Özellikleri
Gülçin Ekineker
10.00-10.15 S-021 - Teflon® Alternatif Sol-Jel Esaslı Kaplamaların Hazırlanması ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
Mustafa Hulusi Uğur
09.55-10.10 S-181 - Fosfonik Asit Grubu İçeren Çok Dişli Ligandların ve Lantanit Polimerlerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu
Burak Ay
10.15-10.30 S-082 - Proton Değişim Membran Yakıt Hücreleri için Pt/Karbon Nanotüp-Grafen Hibrit Katalizörlerin Hazırlanması
Yılser Devrim
10.10-10.25 S-233 - İmin Bağı İçeren O,N-Tipi Bidentat Ligant ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antioksidan Aktiviteleri ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi
İlyas Gönül
10.25-10.40 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: M. Vezir Kahraman
10.40-11.20 Davetli Konuşmacı
Yusuf Yağcı
"Işık ve Polimerler"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Ayfer Saraç   Oturum Başkanı: Nurşen Sarı
11.20-11.40 Dow Firma Sunumu
Ali Fuat Yeşilyurt
11.20-11.35 S-101 - Tarımsal Atık Olan Pirinç Kabuğundan Çevre Dostu Yöntemlerle Aktif Karbon ve TiO₂/Aktif Karbon Kompozit Sentezi
Pelin Öz
11.40-12.00 Elsevier Firma Sunumu
Reaxys: Kimya sorularınızın yanıtlarına en kısa yol
Pola Girgis

(Elsevier Yaşam Bilimlerinden Sorumlu Bölge Satış Müdürü)
11.35-11.50 S-169 - Zencefil ve Zerdeçal Özütü Kullanarak Antioksidan Gümüş ve Platin Nanoparçacıkların Yeşil Sentezi ve Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması
Muradiye Şahin
12.00-12.15 S-172 - Isıl Yalıtım Özellikleri Geliştirilmiş Grafen Katkılı Sert Poliüretan Köpüklerin Soğutma Sistemlerinde Yalıtım Amaçlı Kullanımı
Emre Baştürk
11.50-12.05 S-176 - Resorsinol Esaslı Bükülmüş Çekirdekli Sıvı Kristallerde Moleküler Kiralite
Hale Ocak
12.15-12.30 S-070 - Akrilik Esaslı Boyalarda Ozon-UV Işınları Hızlı Yaşlandırma Sistemi Uygulamaları
Şebnem Dönmez Sanlı
12.05-12.20 S-180 - Karbon nanotüp üzerine desteklenmiş platin katalizörü ile sodyum bor hidrürden hidrojen üretiminin incelenmesi
Arife Sağlam
12.30-12.45 S-173 - Mikroenkapsüle epoksi ile kendi kendini iyileştirebilen kaplamaların hazırlanması
Aslı Beyler Çiğil
12.20-12.35 S-217 - Metal Kalkojen Temelli Fotokatalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Hidrojen Üretiminde Uygulamaları
Atıf Koca
    12.35-12.50 S-196 - Farklı Özellikteki Türk Kömürlerinin Termal Dönüşüm Karakteristiklerinin Termogravimetrik Analiz ve Fourier Dönüşümlü Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi
Işıl Işık Gülsaç
12.45-14.00 Öğle Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Niyazi Serdar Sarıçiftçi
14.00-14.40 Davetli Konuşmacı
Reşat Apak
"Antioksidanların ve Enerjetik Bileşiklerin Tayini için Optik Algılayıcı/nanoprob Tasarımının Esasları"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Nesrin Köken   Oturum Başkanı: Atıf Koca
14.40-15.00 Techknowledge Firma sunumu
"Scifinder: Araştırmalarınız için kullandığınız navigasyon aracı"
Görkem Mergen
14.40-14.55 S-226 - Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Grafen Hibrit Destek Malzemesi Üzerine Desteklenmiş Platin Katalizörün Amonyum Borandan Hidrojen Üretimine Etkisinin İncelenmesi
Arife Sağlam
15.00-15.15 S-205 - Amino Modifiye Edilmiş Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik Adsorban Boncukların Üretimi ve Karakterizasyonu
Yaşar Andelib Aydın
14.55-15.10 S-231 - Bakır Schiff Baz Metal Kompleksi İçeren CZTS Güneş Hücrelerinin Hazırlanması ve Fotovoltaik Özelliklerin İncelenmesi
İlyas Gönül
15.15-15.30 S-026 - Çok gözenekli (mezopor) yanma geciktirici malzeme içeren polimerik kompozitlerin geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi
Emre Aytan
15.10-15.25 S-219 - Homo-ionize bentonit kilinin sıkışabilirlik özellikleri
Yeşim Gürtuğ
15.30-15.45 S-122 - Gıda ambalajlarında migrasyonun LC-Ms ile belirlenmesi
Emine Arman Kandirmaz
15.25-15.40 S-259 - Mezo-düzenli Nanokristalin MFI-tipi Zeolitlerin Sentez ve Karakterizasyonu
Volkan Şahin
15.40-16.00 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Reşat Apak
16.00-16.40 Davetli Konuşmacı
Namık Kemal Aras
" Nükleer Enerjinin Gelişiminde Kimyacıların Rolü"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Ayşe Ogan   Oturum Başkanı: Mustafa Yavuz
16.40-16.55 S-146 - İmmobilize lipaz ile katalizlenen halka açılması polimerizasyonu ile polikaprolakton sentezi
Yasemin Kaptan
16.40-16.55 S-103 - Tanik Asit Modifiye TiO2 Fotoanotların Sentezi, Karakterizasyonları ve Boya Duyarlı Güneş Pili Uygulamaları
Soner Çakar
16.55-17.10 S-078 - Çoklu Etkileşimlerle Biyomolekül Bağlanabilen Polimer Fırçaların Tasarlanması
Aysun Değirmenci
16.55-17.10 S-132 - Ca9Zn4+xSb9 ve InxCeyCo4Sb12+z: Yüksek Termoelektrik Verimliliğe Sahip Zintl Fazlarının Dizaynı ve Optimizasyonu
Umut Aydemir
17.10-17.25 S-118 - MoS2 Katıkılı iletken Polimer kaplamaların korozyondan korumada kullanımı
Gülden Asan
17.10-17.25 S-305 - Çevre DuyarlıI Lipozom/Mikrojel Sistemlerin 5- Fluorouracil salımında in-vitro kullanımı
Damla Ülker
17.25-17.40 S-229 - İletken Polimer Modifiyeli Elektrot Tasarımı ve Alkol Biyosensör Uygulaması
Saniye Söylemez
17.25-17.40 S-085 - Yeni kitin türevlerinin ve onların Schottky diyotlarının karakterizasyonu
İlhan Uzun
  POSTER ALANI
17.40-19.00 POSTER OTURUMU
Poster Listesi için tıklayınız.
 
7 Kasım 2018, Çarşamba
  SALON A
09.00-09.40 Oturum Başkanı: Namık Kemal Aras
Davetli Konuşmacı
Şefik Süzer
"Sıvı-Katı ve Katı-Katı ara-Yüzeylerdeki Elektriksel Potansiyel Oluşumlarının Kimyasal bir Analiz Yöntemi ile İncelenmesi"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Seyfullah Madakbaş   Oturum Başkanı: S. Beniz Gündüz
09.40-09.55 S-200 - Sürdürülebilir C1 hammaddelerinden biyobozunur poliester sentezi
Ersen Göktürk
09.40-09.55 S-203 - 3-Amino-5-Metiltiyo-1H-1,2,4-Triazol Ve Sodyum Tungstatın 304 Çeliğinin %3 NaCl Çözeltisinde Çukurcuk Korozyonuna İnhibisyon Etkisi
Gözde Tansuğ
09.55-10.10 S-202 - Star PEG esaslı amfifilik jellerin organik solvent absorbenti olarak kullanımı
Soner Kızıl
09.55-10.10 S-210 - Yeni Kumarin 151-PVP İnce Filmlerinin Farklı pH Ortamlarındaki Optiksel ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Ebru Bozkurt
10.10-10.25 S-246 - Antioksidant Varlığında Polipropilen Bazlı Nonwoven Malzemelerin Geri Dönüşümü ve İyileştirilmesi
Deniz Tunç Beyazıt
10.10-10.25 S-062 Krom Kaplamada Demirin Seçimli Uzaklaştırılmasına pH’ın Etkisi
Ersan Eyiler
10.25-10.45 SEM Firma sunumu
"Polyarc sistemine bakış;
GC-FID dedektörle basit, hızlı, ekonomik, kalibrasyon gerektirmeyen teknolojiyle tanışın"
Suna Uçan
10.25-10.40 S-099 Rüzgar Enerjİsİnİn Çevresel Potansİyelİnİn Keşan Örneğİ Üzerİnden İncelenmesi
Berrin Kurşun
10.40-11.00 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Bahattin Yalçın
11.00-11.40 Davetli Konuşmacı
İbrahim Adnan Saraçoğlu
"Gut ve Kireçlenmeye Karşı Platanus Anatolias"
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Aydan Yılmaz   Oturum Başkanı:Özlem Selçuk Zorer
11.40-11.55 S-076 - Candida antarctica B Lipazının Pirinç Kabuğu Külü Üzerine Farklı Yöntemler ile İmmobilizasyonu
Cansu Ülker
11.40-11.55 S-253 - Zeytin ve Salamurada Tuz Tayininde Kullanılanılan Mohr Yönteminin Geçerli Kılınması ve Ölçüm Belirsizliğinin Saptanması
Mürüvvet Sezey
11.55-12.10 S-192 - Hidrolaz Enzimini Mimik Eden Spiroligozimlerin Katalitik Aktivitelerinin Geliştirilmesi
Nihan Çelebi Ölçüm
11.55-12.10 S-273 - İçme Sularından Mikroorganizmaların Uzaklaştırılmasında Elektrospin Nanofiber Membranların Uygulanması
Bihter Zeytuncu 
12.10-12.25 S-218 - Analitik Kimya Eğitiminde Hikayeleştirme Tekniği
Ebru Türköz Acar
12.10-12.25 S-119 - Diamonyum Hidrojen Fosfatın Akışkan Yataklı Kristalizörde Büyüme ve Çözünme Hızına Prolin ve Asparajin Amino Asitlerinin Etkisinin İncelenmesi
Aybala Gençaslan
12.25-12.40 S-117 - Pentanoik ve Bütirik Asitler Varlığında Kalsiyum Laktatın Metastabil Bölge Genişliğinin Yeni Yaklaşımlarla İncelenmesi
Berçem Kıran Yıldırım
12.25-12.40 S-091 - KMnO4 ile Modifiye Edilen Aktif Karbon ile Toryum(IV) İyonu Adsorpsiyonu: Kinetik ve Denge Çalışmaları
Özlem Selçuk Zorer
12.40-14.00 Öğle Arası
14.00-18.00 GİRNE TURU
 
8 Kasım 2018, Perşembe
  SALON A   SALON B
  Oturum Başkanı: Özkan Danış   Oturum Başkanı: Ece Kök Yetimoğlu
09.00-09.15 S-252 - Ubikitinasyona Uğramış Peptidlerin Zenginleştirmesi İçin Kullanılabilecek Yüzeylerin Belirlenmesi
Ülkü Güler
09.00-09.15 S-240 - Biyolojik Sıvılardan Meropenem'in Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Miktar Tayini
Demet Dincel
09.15-09.30 S-079 - Polimerik Ache İnhibitörünün, Gusathion Tayininde Kullanılması
Elvan Hasanoğlu Özkan
09.15-09.30 S-278 - Kimyasal Kalıntı Analizlerinde Metot Geçerli Kılma Yöntemleri
Elmas Eva Öktem Olgun
09.30-09.45 S-031 Candida antarctica lipaz B enziminin silika bazlı destek materyali üzerine immobilizasyonu
Yasemin Kaptan
09.30-09.45 S-131 - Ülkemizde Alkol analizleri ve Nefeste Alkol Analizi için Sertifikalı Referans Malzeme Üretimi Projesi
Kevser Topal
09.45-10.00 S-066 - Çapraz Bağlanma ile Lipaz İmmobilizasyonunda Silan, Enzim ve Gluteraldehit Konsantrasyonlarının Etkisi
Yasemin Kaptan
09.45-10.00 S-206 Sargasssum acinarium Türünün Antibiyofilm Aktivitesi
Sevilay Cengiz Şahin
10.00-10.15 S-198 - Mırmır balığından (Lithognathus mormyrus) kolajen ekstraksiyonu, karakterizasyonu ve ilaç salınım özelliklerinin incelenmesi
Özkan Danış
10.00-10.15 S-248 - Soğuk Sıkım ile Elde Edilen Bazı Çekirdek Yağlarının Kalite ve Sağlık Üzerine Etkili Özelliklerinin Kıyaslanması
Vasfiye Hazal Özyurt
10.15-10.30 S-152 - Kimya Eğitiminde Alternatif Yöntemler
Gülden Asan
10.15-10.30 S-301 - Monoamin Oksidaz Kataliz Mekanizmasının Kuvantum Öbeği ve ONIOM Yöntemleri İle Bütünleşik Modellenmesi
Safiye Sağ Erdem
10.30-10.40 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Vefa Ahsen
10.40-11.20 Davetli Konuşmacı
Timur Erk
"Türk Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Açığının Azaltılması"
11.20-12.00 Davetli Konuşmacı
Mustafa Çulha
"Gen Düzenleme için DNA Nanoteknolojisi"
12.00-12.15 Kapanış Konuşmaları & Değerlendirme & Poster Ödül Töreni